DNA lidskosti, se schopností snít, milovat a pomáhat, se rodí v našich srdcích, ze kterých se šíří do každé částice našeho vědomí.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

VZOR SMLOUVA NADAČNÍ FOND VIZE 2050+ A FYZICKÁ OSOBA
VZOR_darovaci smlouva_NFV2050_FYZICKA_OSOBA_7-2022

VZOR SMLOUVA NADAČNÍ FOND VIZE 2050+ A FIRMA
VZOR_darovaci smlouva_NFV2050_FIRMY_7-2022

VZOR POTVRZENÍ O DARU - FYZICKÁ OSOBA
VZOR_potvrzeni o daru_FYZICKA_OSOBA_7-2022

VZOR POTVRZENÍ O DARU - FIRMA
VZOR_potvrzeni o daru_FIRMY_7-2022

LOGO NADAČNÍ FOND VIZE 2050+ (HORIZONTÁLNÍ COLOR)
LOGO NADACNI FOND VIZE 2050 EN COLOR.HORIZONTpdf

LOGO NADAČNÍ FOND VIZE 2050+ (SQUARE GOLD)
LOGO NADACNI FOND VIZE 2050 EN GOLD SQUARE