VIZE 2050+

NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

Nadační fond VIZE 2050+ vznikl za účelem vyhledávání budoucích lídrů, kteří převezmou vedení naší společnosti v horizon Roku 2050. Tito členové takzvané generace Alfa, pro něž bude normální spolužití s přícházejícími technologiemi založenými na AI, budou zodpovědni za její užití etickým způsobem v harmonii mezi lidstvem a roboty. Jedním z důležitých cílů Nadačního fondu VIZE 2050+ je využití těchto AI technoloií pro podporu slabších členů společnosti.

CO JE NAŠÍM CÍLEM A JAK HO CHCEME DOSÁHNOUT

CÍLE
• Nasměřování společnosti do prosperující budoucnosti v horizontal roku 2050
• Vyhledávání talentů a budoucích lídrů společnosti, kteří jí uvedou do druhé poloviny 21. století.
• Hledání odpovědí na soužití lidstva a robotů podporovaných umělou inteligencí

• Podpora slabších jedinců v naší společnosti s pomocí AI technology a inteligentních robotů

NAŠE ČINNOST
• Organizace workshopů a konferencí s doprovodnými akcemi, s hlavním tématem vize společnosti 2050+ ve čtyřech hlavních oblastech Society, Economy, Technology & Environment
• Podpora vybraných zástupců, případně skupin představitelů mladé generace a jejich motivace pro aktivní účasti na formování VIZE 2050+ a naplňování jejich cílů
• Organizace a správa platformy VIZE 2050+ organizované na vybraných sociální síti.
• Vydavatelská činnost vedoucí k propagaci platformy VIZE 2050+.
• Podnikatelská činnost na podporu propagace a zajištění činnosti Nadačního fondu VIZE 2050+.

Scroll to top