VIZE 2050+

NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

Žijeme zde a nyní, Jsme dohromady nekonečná alej tvořená z lidí s úctou k našim předkům a jejich dovedností, tradicím, rituálům, přírodnímu bohatství a prostředí, touho dotýkání se vzdálených planet a galaxií, respektem k ostatním kolem nás, schopností naslouchání a vnímání potřeb ostatních, ne pouze našich vlastních. Jsme alej, která svojí mohutností a krásou, bez ohledu na své individuální nedokonalosti, vyniká schopností předávat své zkušenosti, rady a vize těm, kteří v naší nekonečnosti budou pokračovat a růst do strmé výše pro generace příští.

ENDOWMENT FUND VISION 2050+

We live here and now, We are together an endless avenue made up of people with respect for our ancestors and their skills, traditions, rituals, natural resources and environment, the desire to touch distant planets and galaxies, respect for others around us, the ability to listen and perceive the needs of others, not just our own. We are an avenue that, in its strength and beauty, regardless of our individual imperfections, excels in our ability to pass on our experience, advice and vision to those who will continue and grow steeply in our infinity for generations to come.

CO JE NAŠÍM CÍLEM A JAK HO CHCEME DOSÁHNOUT

CÍLE
• Hledání shody na správě této planety i našeho nejbližšího okolí, kontinuálně budované na základě pokory ke stavu naší vlastní konečnosti, bez ohledu na naše odlišnosti a neshody.
• Být jedním veřejností rozeznatelných a uznávaných lídrů a organizátorů této masové diskuze v našem středoevropském regionu.
• Být spojovacím mostem v ostatních evropských regionech stejně tak, jako na dalších kontinentech. Toto propojování bude organizačně zajišťovat platforma nadačního fondu nazvaná „The Circle of Bridges of Friendship“ (Kruh mostů přátelství).
• Být mediátorem názoru na budoucnost mezi elitářskou částí společnosti a obyčejnými lidmi.
• Propagovat pozitivní hodnoty, které stojí za to obdivovat, naplňovat vlastním konáním a předávat jejich význam svým následovníkům.
• Sepsání základního draftu dokumentu Charta VIZE 2050+, její kontinuálního formování a transfer společně formulovaných myšlenek, ideí a vizí na společnost.

NAŠE ČINNOST
• Organizace workshopů a konferencí s doprovodnými akcemi, jejíž hlavním tématem bude vize společnosti 2050+, zahrnující její popis ve čtyřech oblastech Society, Economy, Technology & Environment.
• Vyhledávání lídrů budoucích generací pro vstup do druhé poloviny 21. století.
• Podpora vybraných zástupců, případně skupin představitelů mladé generace a jejich motivace pro aktivní účasti na formování VIZE 2050+ a naplňování jejich cílů v době, kdy oni budou v roli zodpovědných lídrů svého okolí a společnosti na všech stupních.
• Organizace a správa platformy VIZE 2050+ organizované na vybraných sociální síti.
• Vydavatelská činnost vedoucí k propagaci Charty VIZE 2050+ a všech jejích částí.
• Podnikatelská činnost na podporu propagace a zajištění činnosti Nadačního fondu VIZE 2050+ a dokumentu Charta VIZE 2050+.

WHAT OUR GOAL IS AND HOW WE WANT TO ACHIEVE IT

OBJECTIVES
• Hledání shody na správě této planety i našeho nejbližšího okolí, kontinuálně budované na základě pokory ke stavu naší vlastní konečnosti, bez ohledu na naše odlišnosti a neshody.
• Být jedním veřejností rozeznatelných a uznávaných lídrů a organizátorů této masové diskuze v našem středoevropském regionu.
• Být spojovacím mostem v ostatních evropských regionech stejně tak, jako na dalších kontinentech. Toto propojování bude organizačně zajišťovat platforma nadačního fondu nazvaná „The Circle of Bridges of Friendship“ (Kruh mostů přátelství).
• Být mediátorem názoru na budoucnost mezi elitářskou částí společnosti a obyčejnými lidmi.
• Propagovat pozitivní hodnoty, které stojí za to obdivovat, naplňovat vlastním konáním a předávat jejich význam svým následovníkům.
• Sepsání základního draftu dokumentu Charta VIZE 2050+, její kontinuálního formování a transfer společně formulovaných myšlenek, ideí a vizí na společnost.

OUR ACTIVITIES
• Organizace workshopů a konferencí s doprovodnými akcemi, jejíž hlavním tématem bude vize společnosti 2050+, zahrnující její popis ve čtyřech oblastech Society, Economy, Technology & Environment.
• Vyhledávání lídrů budoucích generací pro vstup do druhé poloviny 21. století.
• Podpora vybraných zástupců, případně skupin představitelů mladé generace a jejich motivace pro aktivní účasti na formování VIZE 2050+ a naplňování jejich cílů v době, kdy oni budou v roli zodpovědných lídrů svého okolí a společnosti na všech stupních.
– Organization and management of the VIZE 2050+ platform organized on selected social networks.
– Publishing activities leading to the promotion of the VIZE 2050+ Charter and all its parts.
– Business activities to promote and support the activities of the VIZE 2050+ Foundation and the VIZE 2050+ Charter document.

Scroll to top