VIZE 2050+

NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

Nadační fond VIZE 2050+ vznikl za účelem vyhledávání budoucích lídrů, kteří převezmou vedení naší společnosti v horizon roku 2050. Tito členové takzvané generace Alfa, pro něž již bude normální spolužití s dnes přícházejícími technologiemi založenými na AI, budou zodpovědni za její užití etickým způsobem v harmonii mezi lidstvem a roboty. Jedním z důležitých cílů Nadačního fondu VIZE 2050+ je využití těchto AI technologií pro podporu slabších členů společnosti.

CO JE NAŠÍM CÍLEM A JAK HO CHCEME DOSÁHNOUT

CÍLE
• Nasměřování společnosti do prosperující budoucnosti v horizontal roku 2050
• Vyhledávání a podpora talentů a budoucích lídrů v celé společnosti, kteří jí uvedou do druhé poloviny 21. století.
• Hledání odpovědí na budoucí soužití lidstva a robotů podporovaných umělou inteligencí, jejich interakci a komunikaci
• Podpora slabších jedinců v naší společnosti rovněž s pomocí AI technologií a inteligentních robotů

NAŠE ČINNOST
• Organizace workshopů a konferencí s doprovodnými akcemi, s hlavním tématem „vize společnosti 2050+“ ve čtyřech hlavních oblastech society, economy, technology & environment
• Podpora vybraných zástupců, případně skupin představitelů mladé generace a jejich motivace pro aktivní účasti na formování VIZE 2050+ a naplňování jejich cílů
• Organizace a správa platformy VIZE 2050+ organizované na vybraných sociální síti.
• Vydavatelská činnost vedoucí k propagaci platformy VIZE 2050+.
• Podnikatelská činnost na podporu propagace a zajištění činnosti Nadačního fondu VIZE 2050+.

• Jedním z našich cílů bude podporovat boj proti rakovině, podporovat pacienty s touto nemocí a jejich patrony a dobré anděly, kteří se o ně starají a dávají jim svojí lásku, poskytují péči a čas. I tomato směrem se budeme snažit využívat a propagovat nové technologie podporované AI.

Scroll to top