LIDÉ VIZE 2050+

LIDÉ VIZE 2050+

Následující osobnosti a přátelé Nadačního fondu jsou členy jeho Správní rady, nebo členy Poradního výboru, či ambasádoři a spolupracující experti. Vážíme si jejich podpory.

PEOPLE OF VIZE 2050+

The following personalities and friends of the Foundation are members of its Board of Trustees, or members of its Advisory Board, or ambassadors and collaborating experts. We appreciate their support.

MICHAL POSTRÁNECKÝ

Ing.Arch. MICHAL POSTRÁNECKÝ
je architekt s vice než třicetiletou praxí, žije od roku 2000 v USA. Do Las Vegas skyline přispěl hotelem Planet Hollywood Towers by Westgate o 52 podlažích. Několik let se vrací do ČR. Zde založil a řídí CCF CIIRC ČVUT, (Centrum města budoucnosti Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky). Je spoluautorem publikace Město budoucnosti. V rámci spolupráce mezi CIIRC a Středočeským krajem vytvořil koncept města Miltown, který dnes dále rozvíjí jako příklad rezilientního města budoucnosti. Je zakladatelem Nadačního fondu VIZE 2050+.

PETR KONVALINKA

prof. Ing. PETR KONVALINKA CSc., FEng.
Od roku 1984 působí Petr Konvalinka na ČVUT jako akademický pracovník, přednáší stavební mechaniku a soustavně se podílí na výzkumné a experimentální činnosti. Byl řešitelem a spoluřešitelem významných projektů věnovaných výzkumu (Centrum excelence ČVUT, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu, MŠMT, Ministerstva vnitra, GAČR a TAČR).
V letech 2014 až 2018 působil jako rektor ČVUT a od září 2018 byl vládou ČR jmenován do funkce předsedy TAČR.
Během své kariéry se Petr Konvalinka věnoval výzkumné činnosti. Je členem Správní rady Nadačního fondu 2050+

TOMÁŠ KRAUS

JUDr. TOMÁŠ KRAUS
Dlouholetý tajemník Federace židovských obcí v ČR. Zabýval se zejména otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu a nacismu na vnitropolitické i mezinárodní úrovni. Pod jeho vedením se podařilo vybudovat infrastrukturu židovské komunity v ČR. Emeritní viceprezident Světového a Evropského židovského kongresu; zástupce American Jewish Committee pro ČR. Vyučoval židovská studia a historii holocaustu v českých pobočkách New York University, Western Michigan University a dalších. Je členem Správní rady Nadačního fondu 2050+.

PAVEL SMUTNÝ

JUDr. PAVEL SMUTNÝ
je český advokát, podnikatel, mecenáš a filantrop. Je společníkem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, prezidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND a rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Je členem Rady Národního divadla, správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšle či Evropského výboru Operních nadací se sídlem v Bruselu (FEDORA). Je členem Advisory Board CCF a Ambasadorem Nadačního Fondu VIZE 2050+.

PAVEL ROZSYPAL

PAVEL ROZSYPAL
má více než 20 let zkušeností v oblasti soukromého kapitálu, rizikového kapitálu, fúzí a akvizic, finančního poradenství, finančního plánování, soukromého dluhu, nesplácených úvěrů a problémových aktiv. Má historii v ředitelských pozicích v regulovaných subjektech v Česku, na Kypru, v Maďarsku, Francii a Lucembursku. Byl velvyslanecem České republiky při OECD. Je seniorní odborník v oblasti financování investic a fundraisingu se zvláštním zaměřením na nemovitosti, energetiku a region CESEE. Je Ambasadorem CCF, členem Advisory Board CCF a Ambasadorem Nadačního Fondu VIZE 2050+.

Scroll to top