LIDÉ VIZE 2050+

VIZE 2050+ je komunita tvořená lidmi vedoucí diskuzi o cestě do pozitivně zaměřené budoucnosti lidstva, jejich milnících, úskalích a příležitostech, osobní zodpovědnosti jedince i představitelů společnosti a statečnosti účastnit se procesu tvořit prostředí, která zformuje výsledný návrh její trvale udržitelné podoby, založené na kvalitativně uznávanými hodnotách, vítězícími nad těmi kvantitativními. VIZE 2050+ je platforma lidí smýšlejících pozitivním směrem do budoucnosti určena pro příští lídry celé planety.

LIDÉ VIZE 2050+

MICHAL POSTRÁNECKÝ

.
Ing.Arch. MICHAL POSTRÁNECKÝ je architekt s vice než třicetiletou praxí, žije od roku 2000 v USA. Do Las Vegas skyline přispěl hotelem Planet Hollywood Towers by Westgate o 52 podlažích. Několik let se vrací do ČR. Zde založil a řídí CCF CIIRC ČVUT, (Centrum města budoucnosti Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky). Je spoluautorem publikace Město budoucnosti. V rámci spolupráce mezi CIIRC a Středočeským krajem vytvořil koncept města Miltown, který dnes dále rozvíjí jako příklad rezilientního města budoucnosti. Je zakladatelem Nadačního fondu VIZE 2050+.

PETR KONVALINKA

.
prof. Ing. PETR KONVALINKA CSc., FEng.
Od roku 1984 působí Petr Konvalinka na ČVUT jako akademický pracovník, přednáší stavební mechaniku a soustavně se podílí na výzkumné a experimentální činnosti. Byl řešitelem a spoluřešitelem významných projektů věnovaných výzkumu (Centrum excelence ČVUT, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu, MŠMT, Ministerstva vnitra, GAČR a TAČR).
V letech 2014 až 2018 působil jako rektor ČVUT a od září 2018 byl vládou ČR jmenován do funkce předsedy TAČR.
Během své kariéry se Petr Konvalinka věnoval výzkumné činnosti. Je členem Správní rady Nadačního fondu 2050+

TOMÁŠ KRAUS

.
.
JUDr. TOMÁŠ KRAUS

Dlouholetý tajemník Federace židovských obcí v ČR. Zabýval se zejména otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu a nacismu na vnitropolitické i mezinárodní úrovni. Pod jeho vedením se podařilo vybudovat infrastrukturu židovské komunity v ČR. Emeritní viceprezident Světového a Evropského židovského kongresu; zástupce American Jewish Committee pro ČR. Vyučoval židovská studia a historii holocaustu v českých pobočkách New York University, Western Michigan University a dalších

Člen Správní rady Nadačního fondu 2050+

PAVEL SMUTNÝ

.
JUDr. PAVEL SMUTNÝ je český advokát, podnikatel, mecenáš a filantrop. Je společníkem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, prezidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND a rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Je členem Rady Národního divadla, správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšle či Evropského výboru Operních nadací se sídlem v Bruselu (FEDORA). Je členem Advisory Board CCF a Ambasadorem Nadačního Fondu VIZE 2050+.

PAVEL ROZSYPAL

.
PAVEL ROZSYPAL má více než 20 let zkušeností v oblasti soukromého kapitálu, rizikového kapitálu, fúzí a akvizic, finančního poradenství, finančního plánování, soukromého dluhu, nesplácených úvěrů a problémových aktiv. Má historii v ředitelských pozicích v regulovaných subjektech v Česku, na Kypru, v Maďarsku, Francii a Lucembursku. Byl velvyslanecem České republiky při OECD. Je seniorní odborník v oblasti financování investic a fundraisingu se zvláštním zaměřením na nemovitosti, energetiku a region CESEE. Je Ambasadorem CCF, členem Advisory Board CCF a Ambasadorem Nadačního Fondu VIZE 2050+..

INGRID LABUNOVÁ

.
Mgr.Bc. INGRID LABUNOVÁ
Profesni profilace mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie. Působila na MPO jako teritoriální ekonomicky expert. Později jako Ředitel koordinace a kooperace obranné a bezpečnostní strategie výzkumu a vývoje ve Vojenském technickém ústavu.
V současnosti působí v soukromé sféře. Specializuje se na implementaci vědecko výzkumných projektů a inovativních přístupu primárně v oblasti bezpečnosti letectví. Aktivně propaguje Českou a Slovenskou vědu a její propojování se světem businessu. Je členkou Advisory Board CCF a Ambasadorem Nadačního Fondu VIZE 2050+.

ŽANETA MOTLÍKOVÁ

.
Bc. ŽANETA MOTLÍKOVÁ

Žaneta pracovala z pozice Projektového manažera ve firmě AURUM CLINIC, s.r.o. měla na starosti nastavení celého interního procesu a komunikace napříč celým spektrem koncernu, komunikaci se všemi zdravotními pojišťovnami, přípravu podkladů k zúčtování, vyjednávání s obchodními partnery a vyhledávání obchodních příležitostí.
Ve firmě O2 Czech Republic, a.s., zastávala pozici Senior Account Manager. Zde měla na starosti akvizice, prodej komplexního telekomunikačního a IT řešení a péči o stávající firemní klientelu.
Její role v Nadačním fondu je fundrising, vyhledávání a komunikace s potenciálními partery.

VÝZVA

Jsme hrdými spolutvůrci a šiřiteli VIZE 2050+. Hledáme další přátele, kteří se připojí do nekonečné sítě lidí schopných snít s touhou vytvářet svět krásnější, bezpečnější a rezilientní a jeho obyvatele šťastnější.
Pojďte společně budovat network rezilientních lidí odmítajících dystropickou předpověď konce lidstva na této planetě. Společně předkládejme ideje, jak tomuto vývoji zabránit a vrátit se na cestu harmonického rozvoje a spolužití, včetně spolužití s technologiemi, kterými se nenecháme ovládnout. Připojte se do sociální sítě lidí, kteří chtějí přispět k formování udržitelné budoucnosti. Připojte se a staňte se spolutvůrci a šiřiteli myšlenek Charty Vize 2050+.
Naší hlavní komunikační platformou je na prvním místě osobní dialog z očí do očí. Našim dalším nástrojem ke komunikaci jsou rozličné sociální sítě, kterými si dokážeme sdělovat naše idey a vize. Zdroj naší energie je v naší zodpovědnosti k budoucím generacím, kterým se zavazujeme svým bytím a konáním, že tuto planetu jim předáme ve stavu, který neohrozí ani je ani planetu Zemi a její okolí. Již nyní se nacházíme ve stavu ohrožení. Dokázali jsme vymyslet a vyrobit nástroje hromadného ničení, které by během chvilky způsobily zkázu vedoucí k vyhynutí života na celé Zemi. Honba za bohatstvím ve formě majetku nás dohnala na pokraj globálních krizí, likvidujeme dostupné přírodní zdroje a rabujeme bezohledně tuto planetu, aniž bychom stejným dílem zodpovědně přistupovali k její ochraně. Zjistili jsme, že se neumíme bránit jednomu neviditelnému viru. Byli jsme nepřipravení na tuto eventualitu námi přehlíženou díky neomezené namyšlenosti lidstva, kolektivně ztrácející pokoru k vlastním životům. Jsme schopní vytvořit algoritmy a aplikovat je v robotických systémech. Některým dodáváme lidskou podobu. Lidstvo se stává závislé na digitálních technologiích a procesech, které tyto technologie umožňují, bez strachu z totálního kolapsu celosvětového systému, který může jeho náhlá nefunkčnost způsobit. Touha po nezměrné moci dává některým fanatikům pocit, že si mohou vzít co chtějí. Ovládat kohokoliv bez ohledu na cenu lidských životů a dopadu jejich činnosti na desítky i stovky let dopředu, pokud se toho lidstvo dokáže vůbec dožít.