My všichni jsme jeden oceán, kde malá vlnka vytvořená dlouhodobou erozí stávajícího stavu či náhlou změnou v jednom bodě našeho systému dokáže způsobit tsunami na místě jiném, zdánlivě velmi vzdáleném. Jsme připravení spolupracovat a žít tak, abychom jakoukoliv takovou vlnu dokázali vstřebat do naší sítě bezpodmínečného přátelství a otevřených myslí dříve, než by nás zničila.

Rozhodli jsme se vytvořit, sdílet a diskutovat vizi pro období začínající rokem 2050 jako symbolu té lepší a humánnější etapy tohoto století. Víme, že mnozí z nás se tohoto roku nedožijí, ale i kdybychom nám zbývalo jen pár dní, kterými dokážeme přispět k nápravě toho, co se nám, lidstvu jako celku nepovedlo, stojí to za to.

Výsledkem našeho vyjádření o společné zodpovědnosti za stav naší společnosti a vizi o její budoucnosti ovlivněné novými podněty a trendy se hlásíme k dokumentu nazvaném "Charta VIZE 2050+".

CHARTA VIZE 2050+

Chceme překonávat vše, co nás rozděluje při respektu jedinečnost každého z nás. Vize společnosti a její udržitelné budoucnosti druhé poloviny tohoto století bude publikovaná v připravovaném dokumentu nazvaného Charta VIZE 2050+.

Cílem je rovněž inspirovat nejmladší generace na základě úspěšných životních příběhů, často provázených mnoha nezdary a zdánlivě nepřekonatelnými překážkami a naplnit je nadějí o úspěšném životě bez ohledu na to, v jakém prostředí do něj vstoupili. Podpořit je aby se mohli stát skvělými a zodpovědnými lídry v jakékoliv činnosti ve své době a pomohli předávat své zkušenosti svým následovníkům.

Vizi chápeme jako živý proces propojování lidí na platformě vzájemného respektu a diskuze a otevřenosti napříč všemi generacemi. Platformu vyjadřující resistenci vůči projevům nenávisti, účelově podněcovaným konfliktům a negativním náladám ve společnosti. Vizi ve formě rezilientní společnosti, která dokáže i v době degradace a rozkladu základních a tradičních hodnot sebrat síly a reorganizovat se pozitivním směrem. Reorganizovat sebe i společenství, které s ostatními spoluvytváříme a ve kterém jsme jeden na druhém závislí.

Charta VIZE 2050+ je třeba chápat jako živý dokument, průběžně korigovaný na základě nově získaných znalostí a idejí. Koncept této charty je tvořen z kontinuální diskuze osobností reprezentující rozličné obory, přispívající diversifikovanou znalostí a názory napříč společnosti v ČR i v zahraničí. Navzájem vytvářejí Think-tank sdružený Nadačním fondem Vize 2050+. Draft dokumentu pro rok 2022 bude vytvořen oslovenými osobnostmi a předložen k diskuzi na akci Konference VIZE 2050+, která se nově koná v období konce května, začátku října (termín bude upřesněn) v Praze v Paláci Žofín. Konečná verze Charty 2050+ pro Vydání 2022/23 bude publikovaná v září 2023 a její upravená verze o nové materiály vždy v každém následujícím roce.