DNA lidskosti, se schopností snít, milovat a pomáhat, se rodí v našich srdcích, ze kterých se šíří do každé částice našeho vědomí.

VIZE 2050+ RESILIENT & POWERED BY AI

Konference zaměřená na hledání odpovědí pro organizaci společnosti v horizontu roku 2050 a cesty, kterou je třeba vytyčit a zvládnout k dosažení prostředí s trvale udržitelnou budoucnost sdílené všemi členy této společnosti včetně zodpovědnosti za ní.
Konference je doprovázená výstavou MicroExpo 2022 a dalšími doprovodnými akcemi a projekty.

13. až 14. října 2020 Nadační fond Vize 2050+ a Centrum Města Budoucnosti CIIRC ČVUT, se záštitou rektora ČVUT Praha pana prof. Petráčka a dalších institucí a osobností pořádají ve spolupráci se svými dalšími Partnery mezinárodní Konferenci s názvem Vize 2050+ [Society, Economy, Technology, Environment - Powered by AI] v Paláci Žofín v Praze. Pomocí formuláře zde nás můžete kontaktovat s případnými dotazy.

Součástí konference Vize 2050+ [Society, Economy, Technology, Environment & Powered by AI] jsou i další akce.
MicroExpo@2022
MicroExpo@2022, kde vystavovatelé představí technologie, produkty, služby a projekty současnosti pomáhají či blízké budoucnosti. MicroExpo@2022 by mělo být vzorkem inovačních technologií současnosti i otevřeným oknem do budoucnosti. MicroExpo@2022 bude organizováno v prezentační formě v místě konání akce v prostorách Paláce Žofín a jeho bezprostředního okolí. Někteří vystavovatelé plánují připravit den otevřených dveří v prostorách svých firem. Novinkou bude prezentace formou digitální aplikace

Kiosk.City
Kiosk.City je webová aplikace, pomocí které bude možné sledovat celou konferenci online a stejně tak bude možné navštívit virtuálně všechny vystavovatele, kteří budou na místě i další, kteří se přihlásili pouze do této virtuální části. Díky této aplikaci bude možné vystavovatele na jejich virtuálních stáncích kontaktovat a navštěvovat ještě několik dalších týdnů po skončení konference.
Dalšími naplánovanými doprovodnými akcemi jsou například:
Výstava Urbanistického projektu roku 2022, organizovaná Nadací ABF (včetně možnosti účasti na slavnostním večeru Nadace ABF v Betlémské kapli s vyhlášením Projektu Stavby roku 2022, hostitel ing. arch. Jan Fibiger, ředitel Nadace ABF)
Představení Metropolitního plánu hl. Města Prahy, institucí IPR (prezentace Mgr. Antonín Boháč, ředitel IPR) a Magistrátem hl. m. Praha (ing. arch. Petr Hlaváček).
Výstava FCX2050+ (Future City eXperience)
Na výstavě FCX2050+ (Future City eXperience) bude možné shlédnout v různých formátech představu mladých lidí o životě v městech budoucnosti, jejich vzhledu, lidech i technologiích, které budou typické v této době.
Výstava fotografií VIP JŠ
Výstava fotografií VIP osobností uznávaného fotografa Jadrana Šetlíka, oblíbeného u mnoha osobností.

Další akce se připravují.
Konference se koná v prezentační podobě, kdy se delegáti v překrásném prostředí centra Prahy budou moci blíže seznámit s platformou VIZE 2050+ a připojit se k jejímu dalšímu formování, rozvíjení a praktickému naplňování. Hlavně zahraničním zájemcům umožníme možnost pasivní i aktivní účasti z místa akce online pomocí aplikace Kiosk.City.

Vize
Cílem dvoudenní mezinárodní konference je zahájit širokou diskuzi o životě na této planetě a stavu v jakém ji chceme mít po roce 2050. Diskuzi o tom, jakou ji chceme vidět, ne dystopickpu science fiction nebo utopické uspořádání společnosti žijící v "happy" komunitním systému bez existence soukromého vlastnictví. Vizi s realistickými základy, kde věci nazýváme otevřeně jejich pravými jmény, která není zaměňována za PR politických stran a jejich politiků a za propagandu státem chráněných mega subjektů sledujících pouze vlastní obrovské zisky s absencí zodpovědnosti za své konání a jejich postihu. Potřebujeme vyvolat diskuzi, kde rozdílné názory nejsou důvodem k vyloučení z dialogu. Výsledkem diskuze v průběhu konference bude následně zpracovaný draft dokumentu Charta VIZE 2050+. Vznikne mezinárodní platforma spravovaná Nadačním fondem Vize 2050+. Obsah Charty Vize 2050+ bude předložen k další diskuzi a úpravám na základě nových znalostí. Předpokládáme, že tento proces bude trvat cca jeden rok. Výsledný dokument bude představen na speciální akci.

Konstatování.
Našim cílem je definovat principy rezistentní a rezilientní společnosti a prostředí, které vytváří, organizuje a dále spravuje se zodpovědností inteligentního tvora, který zná dopady svého chování a umí odlišit špatné od dobrého.

Budeme rovněž muset přenastavit ergonomii urbánních struktur (měst, obcí, infrastrukturu která je připojuje) aby byla připravená pro proklamované autonomní systémy. Dokážeme to v tak rekordním čase?

Je nejvyšší čas se začít hlasitě připravovat na dobu, kdy nutné soužití člověka s inteligentními roboty celkem určitě přinese vinou člověka nezbytné konfliktní stavy a riziko, které může ukončit jeho existenci na této planetě. Stejně tak vysoké, jakými je dnes pomyslné tlačítko pro aktivaci jaderné zbraně. Musíme nastavit všechny parametry této doby tak, aby z tohoto soužití lidstvo vyšlo vítězně a mělo prospěch z tohoto nepřirozeného "přátelství". Bude to doba, kdy již nebudeme schopni samostatně rozhodovat bez korekce vyššího systému digitálního "bose". Jak se člověk vyrovná s nekonečným množstvím robotických bytostí a autonomními systémy, technologiemi a objekty sdílející jeden prostor. Je digitálně inteligentní společnost řešení všech problémů, které jsme si jako lidstvo sami připravili? Uteče člověk před těmito problémy do virtuálního světa? Případné budoucí inteligentními implantáty v našich tělech, umožní nepřetržité napojení na společnou síť a kromě sdílení dat i přijímání příkazů. Jaké budou v případě napadení systému neetickým hackerem? Jsou tyto otázky legitimní? Známe na ně správné odpovědi?

Nezadržitelně se blížíme do doby, kdy AI bude ovlivňovat naprostou většinu našeho jednání. Bude v mnohém neviditelně ovlivňovat naše rozhodnutí. Naše závislost na digitálně inteligentních technologiích je skoro nevyhnutelná. Co všechno díky AI budeme moci dokázat? Mohla by nám například pomoci zabránit globálnímu šíření koronaviru? Mohla by pomoci předejít válečnému konfliktu jednoho šílence proti jiné zemi a s ní i veliké části světa? Může nás ochránit před následky chování tzv. "deep state"? A před přírodními katastrofami typu kometa, sluneční erupce a další? Zamezí lidským chybám a lidmi způsobeným katastrofám? Jistě bude v mnohém výrazně schopnější než člověk. S ní budeme podstatně chytřejší a naše společnost a urbanizace systémy a struktury odolnější a rezilientní. Existuje ale i druhá strana mince a na tu se potřebujeme společně zaměřit! Ta je možná daleko důležitější!

Michal Postránecký

Nadační fond Vize 2050+
CCF CIIRC ČVUT Praha