Defining the walkway to the future!

Mezinárodní konference VIZE 2050+ Resilientní společnost a & AI (VISION 2050+ Resilient @ Powered by AI) je zaměřená na Society & City, změny paradigmat v chování jedince i celé společnosti, v jednotlivých systémech způsobené neočekávanými výzvami a ohroženími, kterým budou čelit, a také vliv inkluze inteligentních digitálních technologií, specificky zrychleným rozvojem umělé inteligence a dalších inovací do všech oblastech našich životů a prostředí, které nás obklopuje.

Odborná diskuse bude zaměřena na několik hlavních témat a jejich vztahu ke čtyřem hlavním doménám, kterými jsou ● Society (Společnost), ● Economy (Ekonomika), ● Technology (Technologie), ● Environment (Životní prostředí).

Tématy diskuze budou, mezi jinými, například:
●. Energetika a hledání resilientních zdrojů budoucnosti, skladování energie,
●. Stavebnictví a nové technologie, materiály a vztah k životnímu prostředí v jejich celém životním cyklu,
●. Průmysl a spolupráce robotů a lidské pracovní síly,
●. Doprava a implementace autonomně řízených vozidel, urban air mobility,
●. Urbánní systémy a jejich řízení a organizace
●. Voda, odpad, technická infrastruktura
●. Veřejný prostor pro nové autonomní systémy,
●. Zemědělská produkce a její vliv na životní prostředí, digitalizace zemědělství
●. Jak uživit města, vertikální farmy, 3D tištěné jídlo
●. Život ve virtuální realitě, crypto, druhý život v metaversu a personální blockchain
●. Nové byznys modely a financování projektů ve všech oblastech a inovačních technologií, výzkumu a školství
●. Sounáležitost s EU, migrace a otevřená společnost

Stejně důležitá bude i diskuze na témata jako je zájem občanů o veřejnou sféru, privatismus, pojmy štěstí a vysoká životní úroveň, přístup k informacím a vzdělávání, adaptace na digitálně propojenou společnost, náhrada lidské práce roboty a spolužití s nimi, vliv komunikačních ekosystémů podporovaných AI na naše životy, názory a uznávané hodnoty a rozhodování o životech.
Účastníci konference, současní lídři a experti ve svém oboru, se budou snažit najít odpovědi a řešení na tyto budoucí změny a formovat strategii rozvoje prosperující společnosti s trvale udržitelnou budoucností v zemi uprostřed EU pro období do roku 2050 a po něm.

Konference má otevřít veřejnou diskusi lídrů a odborníků ve svých oborech a oblastech znalosti a konání.
Záleží nám na tom, abychom generacím budoucích lídrů vytvořili prostředí s trvale udržitelnou budoucnosti.
Cílem diskuse je formulace principů a strategie pro cestu a vstup do druhé poloviny 21.století, včetně vytyčení kritických milníků na této cestě.
Tyto cíle budou formulovány v dokumentu nazvaném Charta Vize 2050+.

Součástí konference bude také výstava MicroExpo@2022. Vystavovatelé budou prezentovat své inovační produkty, technologie, služby a projekty současnosti. Zároveň má být otevřeným oknem do budoucnosti. Na konferenci budou navázány další doprovodné akce.

Nadační fond Vize 2050+ a Centrum Města Budoucnosti CIIRC ČVUT, se záštitou rektora ČVUT Praha pana doc. Petráčka a dalších institucí a osobností pořádají ve spolupráci se svými dalšími Partnery mezinárodní Konferenci s názvem SOCAIETY VISION 2050+ [Resilient & AI Powered] v Paláci Žofín v Praze. Termín konference je 5. až 7.září 2023.

Součástí konference SOCAIETY VISION 2050+ Resilient & AI Powered] jsou i další akce.
●. MicroExpo@2022
MicroExpo@2022, kde vystavovatelé představí technologie, produkty, služby a projekty současnosti pomáhají či blízké budoucnosti. MicroExpo@2022 by mělo být vzorkem inovačních technologií současnosti i otevřeným oknem do budoucnosti. MicroExpo@2022 bude organizováno v prezentační formě v místě konání akce v prostorách Paláce Žofín a jeho bezprostředního okolí. Někteří vystavovatelé plánují připravit den otevřených dveří v prostorách svých firem. Novinkou bude prezentace formou digitální aplikace Kios.City

●. Kiosk.City
Kiosk.City je webová aplikace, pomocí které bude možné sledovat celou konferenci online a stejně tak bude možné navštívit virtuálně všechny vystavovatele, kteří budou na místě i další, kteří se přihlásili pouze do této virtuální části. Díky této aplikaci bude možné vystavovatele na jejich virtuálních stáncích kontaktovat a navštěvovat ještě několik dalších týdnů po skončení konference.
Dalšími naplánovanými doprovodnými akcemi jsou například:
●. Výstava Urbanistického projektu roku 2022, organizovaná Nadací ABF (včetně možnosti účasti na slavnostním večeru Nadace ABF v Betlémské kapli s vyhlášením Projektu Stavby roku 2022, hostitel ing. arch. Jan Fibiger, ředitel Nadace ABF)
●. Představení Metropolitního plánu hl. Města Prahy, institucí IPR (prezentace Mgr. Antonín Boháč, ředitel IPR) a Magistrátem hl. m. Praha (ing. arch. Petr Hlaváček).
Výstava FCX2050+ (Future City eXperience)
● Na výstavě FCX2050+ (Future City eXperience) bude možné shlédnout v různých formátech představu mladých lidí o životě v městech budoucnosti, jejich vzhledu, lidech i technologiích, které budou typické v této době.
●. Výstava fotografií VIP JŠ
Výstava fotografií VIP osobností uznávaného fotografa Jadrana Šetlíka, oblíbeného u mnoha osobností.
● Další akce se připravují.

Vize
Cílem dvoudenní mezinárodní konference je zahájit širokou diskuzi o životě na této planetě a stavu v jakém ji chceme mít po roce 2050. Diskuzi o tom, jakou ji chceme vidět, ne dystopickpu science fiction nebo utopické uspořádání společnosti žijící v "happy" komunitním systému bez existence soukromého vlastnictví. Vizi s realistickými základy, kde věci nazýváme otevřeně jejich pravými jmény, která není zaměňována za PR politických stran a jejich politiků a za propagandu státem chráněných mega subjektů sledujících pouze vlastní obrovské zisky s absencí zodpovědnosti za své konání a jejich postihu. Potřebujeme vyvolat diskuzi, kde rozdílné názory nejsou důvodem k vyloučení z dialogu. Výsledkem diskuze v průběhu konference bude následně zpracovaný draft dokumentu Charta VIZE 2050+. Vznikne mezinárodní platforma spravovaná Nadačním fondem Vize 2050+. Obsah Charty Vize 2050+ bude předložen k další diskuzi a úpravám na základě nových znalostí. Výsledný dokument bude představen v lednu 2023. Každý rok bude vadaná upravená edice na základě nových znalostí a podnětů.

Konstatování.
Našim cílem je definovat principy rezistentní a rezilientní společnosti a prostředí, které vytváří, organizuje a dále spravuje se zodpovědností inteligentního tvora, který zná dopady svého chování a umí odlišit špatné od dobrého.

Budeme rovněž muset přenastavit ergonomii urbánních struktur (měst, obcí, infrastrukturu která je připojuje) aby byla připravená pro proklamované autonomní systémy. Dokážeme to v tak rekordním čase?

Je nejvyšší čas se začít hlasitě připravovat na dobu, kdy nutné soužití člověka s inteligentními roboty celkem určitě přinese vinou člověka nezbytné konfliktní stavy a riziko, které může ukončit jeho existenci na této planetě. Stejně tak vysoké, jakými je dnes pomyslné tlačítko pro aktivaci jaderné zbraně. Musíme nastavit všechny parametry této doby tak, aby z tohoto soužití lidstvo vyšlo vítězně a mělo prospěch z tohoto nepřirozeného "přátelství". Bude to doba, kdy již nebudeme schopni samostatně rozhodovat bez korekce vyššího systému digitálního "bose". Jak se člověk vyrovná s nekonečným množstvím robotických bytostí a autonomními systémy, technologiemi a objekty sdílející jeden prostor. Je digitálně inteligentní společnost řešení všech problémů, které jsme si jako lidstvo sami připravili? Uteče člověk před těmito problémy do virtuálního světa? Případné budoucí inteligentními implantáty v našich tělech, umožní nepřetržité napojení na společnou síť a kromě sdílení dat i přijímání příkazů. Jaké budou v případě napadení systému neetickým hackerem? Jsou tyto otázky legitimní? Známe na ně správné odpovědi?

Nezadržitelně se blížíme do doby, kdy AI bude ovlivňovat naprostou většinu našeho jednání. Bude v mnohém neviditelně ovlivňovat naše rozhodnutí. Naše závislost na digitálně inteligentních technologiích je skoro nevyhnutelná. Co všechno díky AI budeme moci dokázat? Mohla by nám například pomoci zabránit globálnímu šíření koronaviru? Mohla by pomoci předejít válečnému konfliktu jednoho šílence proti jiné zemi a s ní i veliké části světa? Může nás ochránit před následky chování tzv. "deep state"? A před přírodními katastrofami typu kometa, sluneční erupce a další? Zamezí lidským chybám a lidmi způsobeným katastrofám? Jistě bude v mnohém výrazně schopnější než člověk. S ní budeme podstatně chytřejší a naše společnost a urbanizace systémy a struktury odolnější a rezilientní. Existuje ale i druhá strana mince a na tu se potřebujeme společně zaměřit! Ta je možná daleko důležitější!

Michal Postránecký

Nadační fond Vize 2050+
CCF CIIRC ČVUT Praha